Το Refugee Week Greece φιλοδοξεί να αποτελέσει την αφορμή για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των φορέων, αλλά και για τη δημιουργία ενός θετικού μηνύματος ότι όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας και να διεκδικήσουμε πιο συμμετοχικές και ισότιμες κοινωνίες.

Refugee Week Greece aspires to build a stronger collaboration between various stakeholders that can share and create a positive message for refugees, one that prones us to change our everyday lives and work on more inclusive societies together.