Η ψυχοκοινωνική ανθεκτικότητα  και η ικανότητα της θετικής προσαρμογής ειδικά σε καταστάσεις  έντασης και αντιξοοτήτων  αποτελεί σημαντική παράμετρο στην διαχείριση της προσφυγικής συνθήκης ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των πληττόμενων.

Η αξιοποίηση της τέχνης και των επιμέρους μορφών της βρίσκεται ψηλά πλέον στο επιστημονικό διάλογο ως μέσο   ενδυνάμωσης και ανάκαμψης παιδιών προσφύγων συνδράμοντας στην απόκτηση ή περαιτέρω ενίσχυση των λεγόμενων δεξιοτήτων του 21ου αιωνα.

To  Refugee Week , αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που πλαισιώνει και αναδεικνύει όλο των οικοσύστημα  έργων και δράσεων που αξιοποιώντας την τέχνη  δημιουργούν συνθήκες συναντιληψης  και συνδιαμορφωσης ενθαρρύνοντας  την αλληλεπίδραση, την κατανόηση, την αυτοεκφραση συναισθημάτων, την δημιουργία δεσμών και την ισοτιμία των ευκαιριών.

Μανος Πικουλης, Κοσμήτορας Σχολης Επιστημων Υγειας, ΕΚΠΑ, κατοχος εδρας Jean Monnet Humanitarian medicine and Response ( 2020- 2023)


Στόχος του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο αντικείμενο της Ιατρικής Καταστροφών και της Παγκόσμιας Υγείας. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εξειδίκευση σε θέματα Επείγουσας Ιατρικής και Ιατρικής Καταστροφών, Παγκόσμιας Υγείας, Τροπικής Ιατρικής, Επιδημιολογικής Επαγρύπνησης και Επιτήρησης, Υγειονομικής Προστασίας ευπαθών πληθυσμών, ταξιδιωτών και μετακινούμενων πληθυσμών, κοινωνικών και  οικονομικών επιπτώσεων των κρίσεων.


ΠΜΣ “Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών”

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Μικράς Ασίας 75 ΤΚ 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7461451 & 5

Ε-Mail:crisismed@outlook.com

http://crisis.med.uoa.gr