ΟΜΑΔΑ

Youth Board

Το Youth Board του Refugee Week Greece 2024 αποτελείται από μια δυναμική και παθιασμένη ομάδα νέων ατόμων κάτω των 25 ετών, ενωμένων από τις δικές τους εμπειρίες ή από τη δέσμευσή τους στις κοινωνικά εμπλεκόμενες τέχνες. Αυτοί αποτελούν την κινητήρια δύναμη, με ενέργεια και ενθουσιασμό σε κάθε πτυχή του Refugee Week Greece, εξασφαλίζοντας ότι τα προγράμματά αντανακλούν τις εξελισσόμενες ανάγκες των νέων που επηρεάζονται.

Ως υπερασπιστές της νεανικής κοινότητας, το Youth Board πρωτοστατεί στην υποστήριξη των απόψεων, των ανησυχιών και των φιλοδοξιών των συνομηλίκων του. Μέσω της συμμετοχής τους, εμπνέουν αλλαγή και λειτουργούν ως υπόδειγμα, επιδεικνύοντας τον βαθύ αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι νέοι στο σχηματισμό μιας πιο περιληπτικής και εμπαθούς κοινωνίας.

Τα μέλη του Youth Board διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό του περιεχομένου και της δομής των εκδηλώσεων του Refugee Week. Οι ιδέες και η καινοτομία τους συμβάλλουν σε φρέσκες και προοδευτικές ιδέες που αντανακλούν τις εξελισσόμενες ανάγκες και τις προτιμήσεις των νέων προσφύγων. Επιπλέον, συμμετέχουν ενεργά στην ευρύτερη κοινότητα, λειτουργώντας ως πρέσβεις και προωθώντας συνδέσεις με σχολεία, οργανώσεις και άτομα που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν.