ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ REFUGEE WEEK GREECE

Το Refugee Week Greece επιδιώκει να χτίσει μια πιο ισχυρή συνεργασία μεταξύ διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων που μπορούν να μοιραστούν και να δημιουργήσουν ένα θετικό μήνυμα για τους πρόσφυγες, ένα μήνυμα που μας ενθαρρύνει να αλλάξουμε την καθημερινή μας ζωή και να εργαστούμε για πιο περιληπτικές κοινωνίες μαζί.

Το Refugee Week Greece εκφράζει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του προς τις οργανώσεις που είναι σταθεροί σύμμαχοι στην αποστολή μας να γιορτάζουμε την ποικιλομορφία και να προωθούμε την κατανόηση. Η ακλόνητη υποστήριξή τους και η συνεργασία τους είναι καθοριστικής σημασίας στο να διαμορφώνει το Refugee Week Greece σε ένα δυναμικό και επιδραστικό πολιτιστικό φεστιβάλ που ενώνει τις κοινότητες και ενισχύει τις φωνές εκείνων που αναζητούν καταφύγιο.