ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Counterpoints Arts είναι ένας εθνικός οργανισμός που ηγείται στους τομείς των τεχνών, της μετανάστευσης και της πολιτισμικής αλλαγής. Αποστολή του είναι η υποστήριξη και παραγωγή των τεχνών από και για τους μετανάστες και πρόσφυγες, θέλοντας η συνεισφορά τους να αναγνωριστεί και να καλωσοριστεί στις βρετανικές τέχνες, στην ιστορία και στον πολιτισμό. Πυρήνας της αποστολής του είναι η πεποίθησή του ότι οι τέχνες μπορούν να εμπνεύσουν κοινωνική αλλαγή και να ενισχύσουν τη συμπερίληψη και την πολιτισμική ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών. Ασχολούνται με όλες τις μορφές τέχνης και συνεργάζονται με ένα μεγάλο εύρος ανθρώπων και συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων καλλιτεχνών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών οργανισμών, καθώς και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, είναι ο οργανισμός που εμπνεύστηκε και δημιούργησε το Refugee Week παγκοσμίως.

Το We are Community καθοδηγείται από μια στιβαρή αποστολή που βασίζεται ακλόνητα σε μια ειλικρινή δέσμευση προς τις κοινότητες και τον πολύπλοκο ιστό της ποικιλομορφίας στις τέχνες. Στην καρδιά του We are Community βρίσκονται οι αξίες της πολυμορφίας, της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας. Η ομάδα αποτελείται από ένα αρμονικό μίγμα από εμπαθείς ακροατές, επιδέξιους επικοινωνιολόγους, προσεκτικούς ερευνητές, εξειδικευμένους διαμεσολαβητές και δημιουργικούς επιλυτές προβλημάτων. Η δύναμη της αφήγησης ιστοριών λειτουργεί ως εργαλείο μας για την ενδυνάμωση των κοινοτήτων και των καλλιτεχνών εξίσου, επιτρέποντάς τους να μοιραστούν εύγλωττα τις μοναδικές αφηγήσεις τους. Με την υποστήριξη ενός παγκόσμιου δικτύου εταίρων που εκτείνεται σε όλη την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και πέρα, ενσωματώνουν τη συλλογική τους σοφία στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων.

Το Refugee Week συντονίζεται από την Athens Comics Library. Η Athens Comics Library είναι ένας χώρος έμπνευσης και μάθησης γύρω από μια συλλογή που φτάνει τα 2.500 κόμικ. Φιλοξενεί το Baytna Hub που ασχολείται με την ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας προσφύγων και μεταναστών, καθώς και των κηδεμόνων τους. Τον τελευταίο χρόνο, η Athens Comics Library έχει διενεργήσει μια σειρά από project για την κοινοτική ενδυνάμωση, με έμφαση στη συμμετοχή οικογενειών προσφύγων και μεταναστών.

Το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» (Δίκτυο) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2004 με βασικό στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) του ΟΗΕ. Τα μέλη του Δικτύου είναι εκπαιδευτικοί, γονείς, συγγραφείς παιδικών βιβλίων, εικονογράφοι, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες/ιδες και, γενικότερα, άνθρωποι που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα αυτά των παιδιών, και είναι πρόθυμοι να κινητοποιηθούν για την προώθηση και την προάσπισή τους στη χώρα μας. Όλοι μαζί αποτελούμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης, που χρησιμοποιεί τη δύναμη της γνώσης και του πολιτισμού για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των παιδιών, να τους προσφέρει τη χαρά και τη δημιουργικότητα της ομαδικής προσπάθειας και πρωτοβουλίας. Αποστολή για εμάς είναι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Όραμά μας ένας κόσμος, όπου τα παιδιά θα μεγαλώνουν υγιή και ευτυχισμένα, η γνώμη τους θα λαμβάνεται υπόψη και τα δικαιώματά τους θα γίνονται σεβαστά.

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελούμενο από προσφυγικές και μεταναστευτικές κοινότητες, φυσικά πρόσωπα κι επαγγελματίες που εργάζονται από κοινού στην υποστήριξη και στην ενδυνάμωση των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων, των μεταναστών και των ανιθαγενών. Το σωματείο ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2013, με σκοπό να λειτουργήσει ως φορέας αναφοράς, τόσο για τις προσφυγικές κοινότητες, όσο και για τους πρόσφυγες οι οποίοι επιθυμούν να απευθύνουν συλλογικά και οργανωμένα τα αιτήματά τους απέναντι στην Πολιτεία, αλλά και στην κοινωνία υποδοχής.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται από το 1989 στο χώρο του ασύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε από την Χάρη Μπρισίμη* και άλλους 20 συμπολίτες της, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων στην Ελλάδα. Το ΕΣΠ είναι Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό, περιλαμβάνεται στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) από το 2001 και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Επιπλέον, το ΕΣΠ είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Πρόσφυγες και Εξόριστους (ECRE) από το 1991, μέλος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τα Παιδιά που έχουν Χωριστεί από τις οικογένειες τους (SCEP) ενώ συμμετέχει και στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) από το 1999.Το ΕΣΠ καθημερινά υποδέχεται και παρέχει δωρεάν νομικές και κοινωνικές συμβουλές και υπηρεσίες σε πρόσφυγες και σε ανθρώπους που προέρχονται από τρίτες χώρες και δικαιούνται διεθνή προστασία στη χώρα μας, ενώ ρίχνει ειδικό βάρος στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις, όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα θύματα trafficking, κ.ά. Απώτερος στόχος είναι η προστασία αλλά και η ομαλή ένταξή τους στη χώρα μας. Οι υπηρεσίες του ΕΣΠ παρέχονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Έβρο αλλά και τα νησιά Λέσβο, Κω και στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι κυριότεροι πόροι του ΕΣΠ προέρχονται από Ευρωπαϊκά και Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), από Κοινωφελή Ιδρύματα αλλά και από εταιρείες ή ιδιώτες.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ξεκίνησε τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα το 1952. Ο ΔΟΜ μέσω μιας ολιστικής ανταπόκρισης στηρίζει τις ανθρωπιστικές ανάγκες των μεταναστών, των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, των επιστρεφόντων και των κοινοτήτων υποδοχής μέσω απευθείας βοήθειας, δραστηριοτήτων και ποικίλων άλλων δράσεων. Μάθετε περισσότερα για το ΔΟΜ στην Ελλάδα. Ο ΔΟΜ δραστηριοποιείται με στόχο να διασφαλίσει την εύρυθμη και ανθρώπινη μετανάστευση και την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης, να βοηθήσει στην αναζήτηση πρακτικών λύσεων στα μεταναστευτικά προβλήματα και να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε μετανάστες που έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων.

Το Δίκτυο Μελίσσα είναι μια οργάνωση για μετανάστριες και πρόσφυγες γυναίκες στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2014 με τη συμμετοχή βάσης από την κοινότητα και έχει μέλη από πάνω από 45 χώρες. Παρέχει μια πλατφόρμα για δικτύωση, ενδυνάμωση και υποστήριξη, καθώς και λειτουργεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα ενσωμάτωσης που υποστηρίζει πρόσφυγες γυναίκες και παιδιά.

Το SolidarityNow (SN) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πιο ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων της κοινωνίας μας, χωρίς διακρίσεις. Τα υλοποιούμενα έργα έχουν στόχο τη σύγκλιση διαφορετικών ομάδων ανθρώπων για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Το Choose Love πρωτοπορεί σε μια νέα κίνηση στην ανθρωπιστική βοήθεια: γρήγορη, ευέλικτη και διαφανής. Είναι μια παθιασμένη ομάδα που οδηγεί ένα δυναμικό κίνημα παγκοσμίως σε περισσότερες από 30 χώρες και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια για να υποστηρίξει τους πρόσφυγες και να δημιουργήσει ένα κίνημα ανθρώπων που βάζουν την αγάπη σε δράση σε όλο τον κόσμο. Το Choose Love κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να παρέχει στους πρόσφυγες και τους αποκατασταθέντες τα πάντα, από σωστικά σκάφη έως τροφή και νομική συμβουλή. Αναδεικνύει τις φωνές και την ορατότητα των προσφύγων και ενθαρρύνει τη δημόσια υποστήριξη για ευέλικτες κοινοτικές οργανώσεις που παρέχουν ζωτικής σημασίας υποστήριξη στους πρόσφυγες κατά μήκος των διαδρομών μετανάστευσης παγκοσμίως. Το Choose Love προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι δεν προξενεί ζημιά σε όσους αγγίζει τις ζωές τους. Θέλει πάντα η επίδρασή του να είναι θετική και θα εργαστεί πάντα για να το επιτύχει.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με αποστολή να σώζει ανθρώπινες ζωές, να προστατεύει τα δικαιώματα και να διασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας των συγκρούσεων και των διώξεων. Συντονίζουμε τη διεθνή δράση για την προστασία των προσφύγων, των εσωτερικά εκτοπισμένων κοινοτήτων και των ανιθαγενών. Παρέχουμε βοήθεια ζωτικής σημασίας, βοηθάμε στη διαφύλαξη θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εύρεση λύσεων προκειμένου οι άνθρωποι να έχουν ένα ασφαλές καταφύγιο που μπορούν να αποκαλούν σπίτι και να χτίσουν τη ζωή τους από την αρχή. Επίσης, καταβάλλουμε προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε ότι οι ανιθαγενείς μπορούν να αποκτήσουν ιθαγένεια. Εργαζόμαστε σε περισσότερες από 130 χώρες αξιοποιώντας την εμπειρία μας για να προστατεύσουμε και να φροντίσουμε εκατομμύρια ανθρώπους.

Η UNICEF μέσα από τα προγράμματά της προωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο τα δικαιώματα και την ευημερία κάθε παιδιού. Μαζί με τους εταίρους μας, εργαζόμαστε σε 191 χώρες και περιοχές ώστε να μετατρέψουμε αυτή τη δέσμευση σε πράξη, εστιάζοντας τις προσπάθειές μας προς όφελος των πλέον ευάλωτων και αποκλεισμένων παιδιών αλλά και όλων των παιδιών του κόσμου.