22 Ιουνίου 2023

13:00-15:00

Εργαστήριο “Αντανακλάσεις: από το προσωπικό στο συλλογικό”

taf / the art foundation, Νορμανού 5, Αθήνα 105 55

Εγγραφές στο email: refugeeweekgreece@gmail.com

Για επαγγελματίες στο πεδίο


Εργαστήριο “Αντανακλάσεις: από το προσωπικό στο συλλογικό”

Σχεδιασμός:  Αναστασία Καραγιάννη, Νάντια Κατή, Δέσποινα Μιτσιάλη & Δήμητρα Σκεμπή
Υλοποίηση: Αναστασία Καραγιάννη &  Νάντια Κατή, επιμορφώτριες του έργου «Σχολεία Για Όλους:
Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα ελληνικά σχολεία»


Το εργαστήριο επιδιώκει να δημιουργήσει ένα σύντομο αλλά ουσιαστικό πλαίσιο σύνδεσης και
μοιράσματος ανάμεσα σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο ίδιο πεδίο και συχνά βιώνουν
παρόμοιες εμπειρίες και προκλήσεις. Μέσα από την αξιοποίηση βιωματικών και θεατρικών
τεχνικών, θα γνωριστούμε παιγνιωδώς, θα διερευνήσουμε το αίσθημα της εμπιστοσύνης -που
μπορούμε να δημιουργήσουμε αλλά και να βιώσουμε ως μέλη μιας ομάδας- και στη συνέχεια θα
μοιραστούμε και θα παρατηρήσουμε μικρές αποτυπώσεις των εμπειριών μας ως επαγγελματίες.
Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας σε βιωματικά/
θεατρικά εργαστήρια.


Σημείωση: θα ήταν βοηθητικό να φορεθούν άνετα παπούτσια.    

Είναι μια καλή ευκαιρία να παίξουμε και να μοιραστούμε, με βιωματικούς τρόπους, κάποιες
εμπειρίες μας ως επαγγελματίες αλλά και να παρατηρήσουμε αν και πώς αυτές δημιουργούν
«αντανακλάσεις» στη συλλογική εμπειρία.


The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein, and Norway to reducing
economic and social disparities and to strengthening bilateral relations with 15 EU countries. In
Greece, the Fund Operator for the programmes “Local development and poverty reduction” and
“Asylum and Migration” is SOL Crowe in partnership with HumanRights360. The EEA Grants
community, including IRC, METAdrasi, SMAN, SolidarityNow, The European Wergeland Centre, and
IOM Greece, participates this year in Refugee Week Greece.

Tα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ), είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης
που δημιουργήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Στόχο έχει τη μείωση των
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με 15 χώρες -μέλη
της ΕΕ. Στην Ελλάδα, ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για τα προγράμματα «Τοπική ανάπτυξη και
μείωση της φτώχειας» και «Άσυλο και μετανάστευση» είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με τη
HumanRights360. Οι οργανώσεις που συμμετέχουν -μεταξύ άλλων- στη κοινότητα των EEA Grants
και στο Refugee Week Greece αυτή τη χρονιά είναι: IRC, ΜΕΤΑδραση, Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων
και Νέων (ΣΜΑΝ), SolidarityNow, The European Wergeland Centre, και ο Διεθνής Οργανισμός
Μετανάστευσης.