21 June 2023

19.00 – 23.00

ΜΑΖΙ,ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΠΦΟΥΣ ΜΕ ΤΗ “ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ”

Ελάτε μαζί μας στην Πλατεία Σαπφούς της Μυτιλήνης σε μια γιορτή με τους πρόσφυγες. «Συνύπαρξη» σημαίνει να «είμαστε μαζί», να «ζούμε μαζί».

Είμαστε μια κίνηση πολιτών της Λέσβου. Πιστεύουμε στο Ελληνικό έθιμο της φιλοξενίας, καλωσορίζοντας τον ξένο, τον πρόσφυγα, αυτόν που αναζητά άσυλο. Πιστεύουμε ότι να είμαστε μαζί, να κάνουμε πράγματα μαζί, είναι η απάντηση στην ξενοφοβία – στον φόβο για τον ξένο. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα και να βοηθούμε ο ένας τον άλλον μέσα από τη συνεργασία, τη δουλειά και τη συζήτηση.

Είμαστε όλοι εθελοντές και εκτιμούμε τη συνεισφορά των – προσφύγων και αιτούντων άσυλο – φίλων μας που συμμετέχουν στο πλευρό μας ως εθελοντές. Μερικοί από αυτούς έχουν εξαιρετικά ταλέντα. Παρακολουθήστε τους φίλους μας να δίνουν μια παράσταση ζογκλερικών. Δείτε τους να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς. Γευτείτε μια ποικιλία εδεσμάτων από διάφορες χώρες που θα έχουν προετοιμαστεί μαζί με πρόσφυγες. Δείτε ζωγραφιές του Μπερεκέτ από την Ερυθραία, του πρόσφυγα καλλιτέχνη μας που διαμένει στο νησί, ο οποίος θα δημιουργεί ζωντανά με έναν διαφορετικό τρόπο.

Ελπίζουμε ότι κάποιοι από σας θα θέλετε να μάθετε από εργαστήρια που θα διεξαχθούν, όπως αυτό του Πολιτιστικού Κέντρου Αφρικάνικης Τέχνης και Πολιτισμών «ANASA» που θα οδηγήσει όσους ενδιαφέρονται σε ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης και αυτοπροσδιορισμού. Θα είναι και οι «RAD Music» να διακοσμήσουν την εκδήλωση με τον ξεχωριστό ήχο τους, καθώς και οι «Red Noses» για να σπάσουν πλάκα με τους μικρούς και όχι-τόσο-μικρούς φίλους μας με τα μοναδικά κόλπα τους!

Ελάτε να γνωρίσετε τους πρόσφυγες φίλους μας και να χορέψετε, να παίξετε ζογκλερικά ή να ζωγραφίσετε όπως εκείνοι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν γιγάντιο καμβά από διαπολιτισμικές εμπειρίες ως σημείο αναφοράς για όλους μας.

Την Τετάρτη, 21 Ιουνίου στις 6.30μμ, ας περάσουμε ένα αξέχαστο απόγευμα «ΜΑΖΙ».


TOGETHER, IN SAPPHO SQUARE WITH ‘SYNIPARXI’

Join us in Mytilene’s Sappho Square in a celebration with refugees. ‘Syniparxi’ means ‘co-existence’ – ‘being together’, ‘living together’ – in Greek.

We are a citizens’ movement in Lesvos. We believe in the Greek tradition of philoxenia, welcoming the stranger, the immigrant, the asylum seeker. We believe that being together, doing things together, is the answer to xenophobia – the fear of the stranger. We try to build a community and help each other through co-operation, by working and talking together.

We are all volunteers and we value the contribution of our refugee and asylum-seeking friends who join us as volunteers. Some of them have exceptional talents. Watch our friends give a juggling display. See them dancing traditional dances. Taste a variety of finger food from various countries, prepared together with refugees. View paintings by Bereket from Eritrea, our refugee artist in residence, who is going to perform live in a different way.

We hope that some of you will want to learn from workshops that will take place, like the one from the Cultural Center of African Art and Cultures ‘ANASA’, which will guide those interested in a journey of self-discovery and self-identification. There will also be ‘RAD Music’ to decorate the event with their distinctive sound, as well as ‘Red Noses’ to have fun with our little and not-so-little friends with their unique tricks!

Come and get to know our refugee friends and dance, juggle or paint as they do. We want to create a giant canvas of intercultural experiences as a reference point for all of us.

On Wednesday, 21st of June at 6.30pm, let’s spend a memorable afternoon ‘TOGETHER’.


Coexistence & Communication in the Aegean